Skip links

Grāmatvedības ārpakalpojumu nozare Latvijā un tās novērtējums

Esam priecīgi paziņot, ka 2021.gada februārī SIA Abrams Business Services valdes loceklis un galvenais grāmatvedis Oto Kristiāns Abrams ir absolvējis Latvijas Universitātes Biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes profesionālo bakalaura studiju programmu “Grāmatvedība, analīze un audits”, iegūstot profesionālo bakalaura grādu grāmatvedībā, analīzē un auditā, kā arī 5.profesionālā kvalifikācijas līmeņa kvalifikāciju “Ekonomists”.

Studiju programmas ietvaros kā noslēguma darbu bija paredzēts izstrādāt diplomdarbu. Oto Kristiāns Abrams kā diplomdarba tematu bija izvēlējies “Grāmatvedības ārpakalpojuma nozare Latvijā un tās novērtējums” un diplomdarba ietvaros veica Latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu nozares izpēti un sniedza vērtējumu par to. Tāpat, esam priecīgi paziņot, ka par izstrādāto diplomdarbu Oto Kristiāns Abrams saņēma Latvijas Universitātes rektora Indriķa Muižnieka atzinības rakstu. Diplomdarba zinātniskā vadītāja – Profesore Dr.ekon. Ruta Šneidere.

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar Oto Kristiāna Abrama izstrādāto pētījumu par Latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu nozari – ŠEIT.

Diplomdarba saturs ir aizsargāts ar Latvijas Republikas (Autortiesību likums) un starptautiskajām tiesību normām. Visas autortiesības pieder Oto Kristiānam Abramam. Publicētā diplomdarba satura pilnīga vai daļēja pārpublicēšana citos informācijas avotos (tīmekļa vietnēs, masu informācijas līdzekļos, bukletos, informatīvajos materiālos u.c. avotos) ir pieļaujama tikai ar autora rakstveida atļauju. Pilnīgas vai daļējas pārpublicēšanas vai izmantošanas gadījumā, atsauce uz autoru ir obligāta.

🍪 Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes,lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu mājas lapā.
Izmantojot mūsu vietni,jūs piekrītat sīkdatnēm. Uzzini vairāk!

Kontaktinformācija un rekvizīti

SIA “Abrams Business Services
Reģistrācijas Nr. 40103496583
PVN maksātāja Nr. LV40103496583
Ārpaklpojumu grāmatveža licence Nr. AGL0000073
“Akordi”, Spilve, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101
Konts: LV59HABA0551032538963
Banka: A/S Swedbank, HABALV22