Skip links

Pakalpojumi

Abrams Business Services piedāvā plašu uzņēmējdarbības nodrošināšanas pakalpojumu klāstu gan praktiskā līmenī, gan konsultāciju līmenī. Tāpat piedāvājam kombinēt vairākus pakalpojumus vienlaicīgi
Grāmatvedība

Grāmatvedība

ABS piedāvā pilna cikla grāmatvedības pakalpojumus komercsabiedrībām, biedrībām, nodibinājumiem un pašnodarbinātām personām. Tāpat, ABS piedāvā sniegt ne tikai pilna cikla grāmatvedības pakalpojumus, bet arī atsevišķas sastāvdaļas – algu aprēķini, pamatlīdzekļu uzskaite, krājumu uzskaite, nodokļu deklarāciju sagatavošana u.tml.

Pārmaiņu un krīzes menedžments

Pārmaiņu un krīzes menedžments

ABS piedāvā problemātisku uzņēmumu organizāciju krīzes menedžmentu. Krīzes menedžments sevī ietver uzņēmuma naudas plūsmas sabalansēšanu, izmaksu un ieņēmumu pozīciju pārskatīšanu un pārstrukturēšanu, iekšējo pārvaldības, ražošanas un finanšu procesu pārskatīšanu un uzlabošanu. Veicot krīzes menedžmenta darbības, iespējams uzlabot uzņēmuma finansiālos rādītājus, kā arī nodrošināt uzņēmuma darbības stabilitāti un ilgtspēju.

Iepirkumi

Iepirkumi

ABS piedāvā gan valsts un pašvaldību, gan privāto iepirkumu pretendentiem sagatavot nepieciešamo dokumentu paketi, lai organizācija varētu veiksmīgi piedalīties iepirkumos. Papildus, klienta pilnvarojumā nodrošinām komunikāciju ar iepirkuma izsludinātāju, kā arī pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas nodrošinām iepirkuma izpildes kontroli.

Personāla vadība

Personāla vadība

ABS piedāvā izstrādāt personāla vadības politiku, sagatavot nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, darba līgumus un citu ar personāla jautājumiem saistītu dokumentāciju.

Organizāciju dibināšana

Organizāciju dibināšana

ABS piedāvā sagatavot organizāciju dibināšanas dokumentus komercsabiedrībām, biedrībām, nodibinājumiem. Tāpat, piedāvājam sagatavot Uzņēmumu reģistrā iesniedzamo izmaiņu dokumentu sagatavošanu.

Lietvedība

ABS piedāvā lietvedības un dokumentu sagatavošanas pakalpojumus. Piedāvājam sagatavot jebkāda veida līgumus, prasību pieteikumus tiesām, projektus, iesniegumus u.tml. gan darbībās ar privātajām organizācijām, gan darbībās ar valsts vai pašvaldību iestādēm.

Vēlies atvērt uzņēmumu?

Lieliskas lietas biznesā nekad netiek paveiktas vienatnē. Tos veic cilvēku komanda. Piesakies un klūsim par biznesa partneriem!

Biezi uzdotie jautājumi

Protams, ka varam! Mēs spējam nodrošināt pakalpojumus, lai vai kur Jūs atrastos! Mūsdienās lielākoties notiek elektroniska dokumentu apmaiņa. Pat ja strādājat ar fiziskiem dokumentiem, tad vienmēr dokumentus mums varat nosūtīt ar kurjera vai pasta starpniecību.

Diemžēl mūsu pieredze nozarē un pieredze pārņemot klientus no dažādiem grāmatvežiem pierāda to, ka ne vienmēr lētāks pakalpojums ir labāks un kvalitatīvāks. Vairumā gadījumā izvēloties lētāku pakalpojumu, diemžēl nākotnē tāpat var rasties papildus izmaksas. Jebkurā gadījumā, esam pārliecināti, ka spēsim vienoties par abpusēji izdevīgiem sadarbības nosacījumiem.

Mēs esam VID licencēts ārpakalpojuma grāmatvedības birojs un mūsu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta. Tas nozīmē, ka par mūsu kļūdām, ja tādas rastos, mēs atlīdzināsim Jūsu izdevumus pilnā apmērā. Tāpat, mūsu biroja komanda regulāri attīsta savas profesionālās kompetences un prasmes grāmatvedības, nodokļu un finanšu jomā, kā arī rūpīgi sekojam līdzi normatīvo aktu izmaiņām.

Nosakot pakalpojuma cenu ņemam vērā veicamā darba apjomu - apstrādājamo dokumentu skaits, darbinieku skaits, specifisku atskaišu nepieciešamība, kā arī citas specifiskas nianses.

Vienmēr esam uzsvēruši, ka ārpakalpojumu grāmatvedība ir savstarpējā cieņā un uzticībā balstīts bizness. Ja Jūs vairs nevēlēsieties ar mums turpināt sadarbību, tad varēsiet pārtraukt sadarbības līgumu bez soda sankcijām, vienu mēnesi iepriekš par to mūs rakstiski informējot.

Vislabāk būtu sadarbību uzsākt ar nākamā mēneša 1.datumu, lai iepriekšējais grāmatvedis var noslēgt mēnesi. Bet noslēgt sadarbības līgumu un uzsākt priekšdarbus varam jau pirms dokumentu nodošanas mūsu rīcībā.

Parskata gada laikā grāmatvedības dokumenti atrodas mūsu birojā. Pēc pārskata gada beigām mēs tos saarhivējam un nododam Jums glabāšanai, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Nepieciešama rēķinu sistēma?

Sadarbība ar mārketinga aģentūru Coltana esam izveidojuši ērtu un vieglu klientu pārvaldības sistēmu. Galvenais faktors, kurš ietekmē darba produktivitāti, ir laiks. Ar mūsu sistēmu, Jūs spēsiet ieekonomēt laiku, veidojot rēķinus.

🍪 Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes,lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu mājas lapā.
Izmantojot mūsu vietni,jūs piekrītat sīkdatnēm. Uzzini vairāk!

Kontaktinformācija un rekvizīti

SIA “Abrams Business Services
Reģistrācijas Nr. 40103496583
PVN maksātāja Nr. LV40103496583
Ārpaklpojumu grāmatveža licence Nr. AGL0000073
“Akordi”, Spilve, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101
Konts: LV59HABA0551032538963
Banka: A/S Swedbank, HABALV22