Skip links

Par mums

Atskaites un uzņēmuma parvaldība

TAVS PROFESIONĀLAIS UZŅĒMĒJDARBĪBAS PALĪGS

Abrams Business Services

SIA “Abrams Business Services” ir sertificēta profesionāla grāmatveža Oto Kristiāna Abrama licencēts grāmatvedības ārpakalpojumu birojs, kas pakalpojumus sniedz kopš 2015.gada.

Tāpat, SIA “Abrams Business Services” piedāvā citus būtiskus uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus – UR iesniedzamo dokumentu sagatavošana, lietvedības dokumentu sagatavošana, konsultācijas uzņēmējdarbības un nodokļu jomā, kā arī citus. SIA “Abrams Business Services” ir Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas biedrs. (www.lraga.lv)

SIA “Abrams Business Services” profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise ir apskatāma zemāk.

Vienmēr laikā

Mums uzticētos uzdevumus vienmēr izpildām noteiktajos termiņos.


Profesionāla komanda

Atbildīga un uz attīstību vērstu profesionāla komanda ar ilggadēju pieredzi uzņēmējdarbībā un uzņēmējdarbības pakalpojumu jomā.

Vienmēr sasniedzami

Esam vienmēr sasniedzami saviem klientiem jebkurā laikā un nekad neatsakam konsultācija vai padomā

KĀPĒC MĒS?

Mums ir vairāk kā desmit gadu pieredze.

Mēs piedāvājam pakalpojumus, kas balstīti uz uzticību. Šajā konkurētspējīgajā un strauji mainīgajā pasaulē, cilvēki dalās ar vērtigāko biznesa informāciju ar mums, viņi tic, ka viņu idejas / klienti saņems vajadzīgo atbalstu, lai virzītos uz priekšu, lai sasniegtu vēlamo galamērķi viņu personīgajā un profesionālajā izaugsmē.

Mēs atbalstām un cienām cilvēkus, kas virzās uz priekšu un dara visu nepieciešamo, lai attīstītu sevi un savus uzņēmumus.

Komanda

ABRAMS BUSINESS SERVICES – TĀ IR ATBILDĪGU UN UZ ATTĪSTĪBU VĒRSTU PROFESIONĀĻU KOMANDA AR ILGGADĒJU PIEREDZI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAKALPOJUMU JOMĀ!

Oto Kristiāns Abrams

Mg. oec. Valdes loceklis, galvenais grāmatvedis

Edgars Abrams

Mg.sc.administr

Viktorija Abrama

Juriskonsults.
Sadarbība ilgstošu laiku

Biznesa partneri

Krists Krūmiņš
Valdes locekļis
SIA “Baltijas Arhitekts”

Sadarbība Oto ir pierādījis kā drošu partneri, kas veic uzticētos darbus augstā kvalitātē un norunātajos termiņos. Lielākais ieguvums, ka grāmatvedības pakalpojumus sniedz profesionāļu komanda, kur katrs komandas biedrs ir kompetents savā darba specifikā. Un viņi ir sasniedzami jebkurā laikā un nekad neatsaka konsultāciju vai padomu.

Mareks Jansons - Uzņēmejs, vairāku uzņēmumu vaditājs

Mareks Jansons
SAIES.LV īpašnieks
COLTANA.COM līdz-īpašnieks
ABRAMS klientu sistēmas izstrādatājs

Ar Oto un viņa komandu sadarbojos jau no uzņēmējdarbības pirms sākumiem. Vienmēr esmu ticis uzklausīts un saņēmis atbildi par sev vēlamo jautājumu. Visi līgumi, dokumentācija un VID izziņas tiek iesniegtas laicigi un bez aizķeres. Ļoti erta un vienkārša komunikācija, visus dokumentus uzturam elektroniski un nav vienam otram jasaplāno laiki lai nepieciešamības gadījuma varētu iesniegt izziņu atbilstošai iestādei.

Vēlies atvērt uzņēmumu?

Lieliskas lietas biznesā nekad netiek paveiktas vienatnē. Tos veic cilvēku komanda. Piesakies un klūsim par biznesa partneriem!

🍪 Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes,lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu mājas lapā.
Izmantojot mūsu vietni,jūs piekrītat sīkdatnēm. Uzzini vairāk!

OTO KRISTIĀNS ABRAMS

Mg. oec. Valdes loceklis
Galvenais grāmatvedis

Oto ir uzņēmuma vadītājs un atbildīgais grāmatvedis. Oto ir LRGA sertificēts profesionāls grāmatvedis (sertifikāts Nr. 843).

Oto 2016.gadā ir absolvējis PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” iegūstot vidējo profesionālo izglītību un 3.profesionālo kvalifikācijas līmeni profesijā “Grāmatvedis”. 2020.gada decembrī Oto absolvēja LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti, iegūstot profesionālo bakalaura grādu grāmatvedībā, analīzē un auditā, un 5.profesionālo kvalifikācijas līmeni profesijā “Ekonomists”. 2023. gada februārī Oto absolvēja Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” iegūstot profesionālo maģistra grādu starptautiskajās finansēs un 5.profesionālo kvalifikācijas līmeni profesijā “Finanšu analītiķis”. Tāpat, Oto regulāri turpina attīstīt savas profesionālās kompetences apmeklējot dažāda veida profesionālos kursus.

Papildus ikdienas pienākumiem ABS, Oto ir PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” grāmatvedības profesionālo priekšmetu pedagogs un SIA “Juridiskā koledža” grāmatvedības profesionālo studiju kursu lektors. Tāpat, Oto ir vairāku grāmatvedības un nodokļu jomas publikāciju autors (Žurnāls “Bilance”, Juridiskās koledžas zinātniskie raksti).

Oto profesionālā pieredze ir saistīta ar grāmatvedības, lietvedības, organizāciju dibināšanas/izmaiņu veikšanas pakalpojumu sniegšanu komercsabiedrībām, biedrībām un pašnodarbinātām personām. Tāpat, Oto ir ieņēmis dažādus amatus Nordea un Luminor Latvijas filiālēs. Oto arī ir aktīvs Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas biedrs, un regulāri piedalās grāmatvedības jomas normatīvo aktu izstrādes darba grupās.

Edgars specializējas organizāciju vadībā, pārmaiņu vadībā ,  krīzes menedžmentā, individuālo un grupu supervīziju organizēšanā un nekustamo īpašumu apsaimniekošanā.

Edgars  ir ieguvis profesionālā maģistra grādu vadībzinātnē un supervizora/konsultanta specialitātē un bakalaura grādu vēstures un filozofijas fakultātē. Papildus izglītība  Komercizglītības centrā  profesionālās pilnveides programmā “Vadības zinātne, uzņēmuma vadīšana”.

Edgars uzņēmējdarbības vidē atrodas jau kopš 2005.gada un viņa profesionālā pieredze ir saistīta ar tādu uzņēmumu stratēģisko vadību kā SIA „Jelgavas Koģenerācija”, SIA “Komunikāciju vadība”, SIA “Sporta centrs “Mežaparks”, SIA “Lasco Investment” nekustamie īpašumi, kā arī Latvijas Dzelzceļa meitas uzņēmums SIA “LDz Ritošā sastāva serviss”. Tāpat, Edgaram ir ilggadēja pieredze Valsts ieņēmumu dienesta struktūrās.

Kopš 2020.gada uzņēmies godpilno amatu kļūstot par Latvijas Evaņģēliskās Luteriskās Baznīcas Virsvaldes locekli

No 2021.gada oktobra Edgars sāk pildīt A/S “Daugavpils satiksme” padomes priekšsēdētāja pienākumus.

Viktorija Abrama

Juriskonsults.

Viktorija specializējas juridiskajos jautājumos, kas saistīti ar personālu un publiskajiem iepirkumiem.

Viktorija ir ieguvusi bakalaura grādu tiesību zinātnē. Viktorija turpina apgūt juridisko izglītību BA „Turība” augstskolā, iegūstot profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē.

Viktorijas profesionālā pieredze vairākus gadus bija saistīta ar jurisprudenci, proti, klientu pārstāvēšana tiesās, lielākoties piedziņas lietās, juridisko konsultāciju sniegšanu parādu piedziņas lietās. Viktorijai ir pieredze arī personāla vadības jomā, proti, nodrošinot mūsdienīgus personālvadības procesus, pārvaldot personāla dokumentāciju un nodrošinot to uzraudzību. Tāpat, Viktorija specializējas publisko iepirkumu jomā, organizējot konkursu procedūras preču un pakalpojumu iegādē, izstrādājot ar iepirkumiem saistīto dokumentācijas sagatavošanu un izvērtēšanu.

Kontaktinformācija un rekvizīti

SIA “Abrams Business Services
Reģistrācijas Nr. 40103496583
PVN maksātāja Nr. LV40103496583
Ārpaklpojumu grāmatveža licence Nr. AGL0000073
“Akordi”, Spilve, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101
Konts: LV59HABA0551032538963
Banka: A/S Swedbank, HABALV22